Tontit

Yksi osoitus kyläläisten sitoutumisesta kylän tulevaisuuden varmistamiseen on kyläyhdistyksen hallituksen päätös kymmenen miestyöpäivän talkooavusta jokaiselle kylälle rakentavalle.
Kylällä on kolme kunnan kaavoittamaa tonttipaikkaa ja reilut kymmenkunta kyläyhdistyksen maanomistajilta kartoittamaa tontinpaikkaa (ks. tonttikartta).
Kyläyhdistys toimii lisäksi tarvittaessa muidenkin maa-alueiden osalta välittäjänä tontinhakijan ja maanomistajan välillä.
Yhteyshenkilöinä tonttiasioissa toimii Esa Peltola ja Jari Karhula.
Ihmiset kiireisessä nyky-yhteiskunnassa haluavat yhä useammin rakentaa rauhallisempaan ja turvallisempaan ympäristöön edellytyksenä tietysti hyvät kulkuyhteydet. Kähtävällä on kaikki tämä. Kähtävä on kylä, jonne kannattaa siirtyä asumaan.

Rakenna koti Kähtävälle!